Speedo Says...

אנחנו – ותיקי הצליחות העממיות בכנרת

אנחנו – ותיקי הצליחות העממיות בכנרת

אדר עמליה וחגי, ילידי עין חרוד (1928,1926)
בצליחה ה-66 שניהם יצלחו במסלול הקצר.
הזוג אדר ”זקני השבט” שלנו בעמותת הוותיקים.
גרים בחיפה.

משה קנדל (יליד 1932)
הצליחה ה-66 תהיה ה-47 שלו.
גר בפתח תקווה.

צביקה עוז (יליד 1941)
הצליחה ה-66 תהיה ה-60 שלו.
גר בתל אביב.

גבי גלזנר (יליד 1943)
הצליחה ה-66 תהיה ה-60 שלו.
יליד כפר רופין, כיום גר בבת ים.

יואב לויטין (יליד 1937)
הצליחה ה-66 תהיה ה-59 שלו.
גר בעומר.

פרופ’ שאול לדני (יליד 1936)
צלח יותר מ-50 צליחות.
גר בעומר.

משה קרן (יליד 1940)
הצליחה ה-66 תהיה ה-58 שלו.
גר ברעננה.

כליל אדר (יליד 1961)
צלח 42 צליחות
גר במצפה אבירים.

פלטי חגי (יליד 1943)
צלח-50 צליחות.
יליד מעוז חיים, גר בראש העין.

מאיר גולדברג (מקי) (יליד 1942)
הצליחה ה-66 תהיה ה-41 שלו.
גר בתל אביב.

משה פרנקל (יליד 1934)
הצליחה ה-66 תהיה ה-42 שלו.
גר בתל אביב.

אמנון אריאלי (יליד 1939)
הצליחה ה-66 תהיה ה-49 שלו.
גר בתל אביב.

רינה שרב (ילידת 1935)
הצליחה ה-66 תהיה ה-50 שלה.
גרה במושב אודים.

רפי הרצברג (יליד 1935)
הצליחה ה-66 תהיה ה-52 שלו.
גר באשקלון.

גל מלמוד (יליד 1960)
הצליחה ה-66 תהיה ה-48 שלו.
יליד וחבר קיבוץ אשדות יעקב איחוד.

יפעת (אדר) רווה (ילידת 1950)
צלחה 43 צליחות.
גרה בכפר נטר.

אורית (אדר) צור (ילידת 1953)
הצליחה ה-66 תהיה ה-47 שלה.
גרה ביישוב שקד.

רנן אדר (יליד 1955)
הצליחה ה-66 תהיה ה-46 שלו.
גר בחיפה.

רונית פרל (ילידת 1956)
בתו של חבר העמותה אשר ברגמן ז”ל, שנפטר בטרם עת.
הצליחה ה-66 תהיה ה-42 שלה.
גרה במושב מזור.

ליאור קרן (יליד 1967)
הצליחה ה-66 תהיה ה-42 שלו.
גר ביישוב רקפת.

גלית אדם (ילידת 1962)
הצליחה ה-66 תהיה ה-41 שלה.
גרה בשדרות.

יאיר פלטי (יליד 1969)
הצליחה ה-66 תהיה ה-41 שלו.
גר בהרצליה.

גיל הרצברג (יליד 1965)
הצליחה ה-66 תהיה ה-41 שלו.
גר באשקלון.

יגאל בוימולד (יליד 1939)
הצליחה ה-66 תהיה ה-42 שלו.
גר בתל אביב.

בני פריאל (יליד 1945)
הצליחה ה-66 תהיה ה-41 שלו.
גר בגבעתיים.