מסלול תחרותי

הזינוק למסלול התחרותי יתבצע מחוף צמח 1500 ק”מ לכיוון חוף מעגן, הקפת מצוף וחזרה לחוף צמח 1500 ק”מ. סה”כ 3000 ק”מ

Speedo מסלול תחרותי  %title% - Speedo